Adonis Personnel Manager Knowledge Base


Welcome to Adonis Personnel Manager Knowledge Base. Here you can find all relevant documentation and how-to articles for APM.

Search pages related to APM


 

Knowledge Base Articles


Payroll

Danish Payroll

Norwegian Payroll

A-ordningen for 2021
Årlig Sammenstillings Rapport/Yearly report per employee
Delete/rollback A-melding
Digital Inntektsmelding to NAV
FAQ - Utleggstrekk for inntektsmottaker er feil
How to add EDAG Reporter
How to add Virksomhet (business) number to APM
How to change 1G/6G rate (yearly procedure) - Folketrygdens grunnbeløp
How to create taxable benefit Entry Code
How to lay off Employee and report A-Melding
How to set up table-based and percentage tax deduction applied in the same pay period
How to update Norwegian area/region codes
Import/Export of Norwegian Tax Cards (Skattekort fra/til Altinn)
Increasing the maximum amount for application to Norwegian Maritime Authority (Nettolønnnsording)
Innskuddspensjon (Pension Contribution)
Inntektsoversikt / Income statement
Interpay file to Norwegian banks
Kilometergodtgjørelse / Car Allowance
Leave Pay Statement (or Vacation pay)
National Insurance Contributions/Trygdeavgift
Norwegian Tax Tables
Norwegian vacation payment 2020 (Feriepenge utbetaling)
Oppsett av Akkumulatorer
Pension Fund Fee's/Pensjons Trygden for Sjømenn (PTS) satser
PTS Pensjons Trygden for Sjømenn - New rules from 2020
Reduksjon av arbeidsgiveravgift i søknad om tilskudd for 3. termin 2020
Reporting Union Fee/Fagforeningstrekk to Sjømannsforbundet
Script: Fixed Salary by Pay Scale or Personal Rate
Seaman's Deduction
Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs - Åpne CSV fil i Excel
Trekk Sjømannsforbundet
UK Tax Setup for Norwegian Customers
Where to change user and System ID password in Altinn

US Payroll


Documentation: